Sign In

Δικαιολογητικά για Πολιτικό γάμο

Δικαιολογητικά για Πολιτικό γάμο

Αρχικά να πούμε ότι η επιλογή του γάμου αφορά μονάχα εσάς και τον σύντροφο σας. 

Εάν δεν σας ταιριάζει ο Θρησκευτικός γάμος, μπορείτε να διαλέξετε τον Πολιτικό.

Στην περίπτωση αυτή, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η αγάπη, η ευτυχία και η χαρά που θα έχετε την ημέρα του γάμου σας δεν θα είναι το ίδιο μεγάλη!

Για τη δική σας ευκολία, παρακάτω θα βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Πολιτικό γάμο.

Η ομάδα της WeddingDeals σας εύχεται από καρδιάς η Ώρα η Καλή και έναν βίο Ανθόσπαρτον!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(Σύμφωνα με το αρθ.1 παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982)

Η άδεια γάμου για το μελλόνυμφο ζευγάρι εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο 

Θα χρειαστείτε να βγάλετε απλή φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου και να έχετε μαζί σας το πρωτότυπο έγγραφο

 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας

Θα χρειαστείτε μια φωτοτυπία οποιουδήποτε Πρόσφατου αποδεικτικού ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας, κλπ όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας ανά άτομο.

 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.

 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών

Για ανηλίκους απαιτείται δήλωση συναίνεσης του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια τους σε Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη της κατοικίας των ανηλίκων ή επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σε περίπτωση άρνησης του. Εάν δίνεται συναίνεση και από τους δύο γονείς αρκεί η υπογραφή τους βεβαιωμένη από την αστυνομία στο σώμα της αίτησης.

Εφόσον παραλάβετε τις άδειες του γάμου σας, στη συνέχεια θα καταθέσετε σε κοινή αίτηση στον Δήμο, στην οποία θα ζητάτε την τέλεση του Πολιτικού γάμου σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπου όπου θα πραγματοποιηθεί.

Σημείωση: 

 • Μπορείτε να παντρευτείτε οπουδήποτε έχετε ονειρευτεί, αρκεί ο (αντι-) Δήμαρχος να είναι σύμφωνος με τον χρόνο και τον τόπο.
 • Για την κατάθεση της αίτησης πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύοντας την ταυτότητα του
 • Αναγγελία του γάμου σας σε ημερήσια εφημερίδα της πόλης

Στην εφημερίδα θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Τα ονοματεπώνυμα σας
 • Τα ονοματεπώνυμα & πατρώνυμα των γονιών σας
 • Ο τόπος κατοικίας σας
 • Ο τόπος που θα τελεστεί ο γάμος (χωρίς ημερομηνία τέλεσης)

Θα χρειαστείτε 2 αντίτυπα της ημερήσιας εφημερίδας (ένα για τον κάθε μελόνυμφο)

 • Καλό είναι να πάρετε 3 αντίτυπα ή βγάλτε φωτοτυπία. Για να κρατήσετε το 1 για ενθύμιο

Η άδεια γάμου εκδίδεται 7 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της αναγγελίας του γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για 6 μήνες.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κάποιοι Δήμοι το ζητούν κι αυτό

 • Παράβολα Πολιτικού γάμου

Θα χρειαστείτε 2 παράβολα:

 • Παράβολο Χαρτόσημου πράσινου χρώματος -18€ (ένα για τον κάθε μελλόνυμφο)
 • Είτε δια ζώσης στην εφορία 
 • Είτε ευκολότερα στο e-paravolo με τον κωδικό 2386  – 18€ (ένα για τον κάθε μελλόνυμφο) κάνοντας χρήση τους κωδικούς σας taxisnet
 • Παράβολο του Δήμου, το οποίο διαφέρει ανάλογα τον δήμο στον οποίο απευθύνεστε.

Κυμαίνεται από 40€ – 150€

 1. Σημειώσεις
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. 
 3. Σε περίπτωση χηρείας, η Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου
 4. Οι μελλόνυμφοι μπορούν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μια μέρα πριν τις άδειες γάμου
 5. Κατά την τέλεση του Πολιτικού γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να έχει έναν μάρτυρα άνω των 18 χρονών και έναν συγγενή (με τις ταυτότητες τους)
 6. Οι Βέρες & τα στέφανα δεν είναι απαραίτητα για τον Πολιτικό γάμο, άλλα ειδικά οι βέρες καλό είναι να υπάρχουν που θα «συνδέονται» με αυτό το χαρμόσυνο γεγονός
 7. Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του Πολιτικού γάμου
 8. Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.
 9. Όπως και στον Θρησκευτικό γάμο, έτσι και στον πολιτικό, σε περίπτωση που είστε μισθωτός υπάλληλος, δικαιούστε 7 ημέρες άδειας,

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Σύμφωνα με το αρθ. 5 παρ. 1 του Π.Δ. 391/1982)

 1. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

 • Βεβαίωση μη κωλύματος σύναψης γάμου από την οικεία Προξενική ή άλλη δημόσια Αρχή στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός με την αναφορά ότι πρόκειται να παντρευτεί στην αλλοδαπή (εξάμηνης διάρκειας).

Πρεπει να είναι επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη.

 • Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
 • Αντίγραφο οποιουδήποτε αποδεικτικού όπου φαίνεται ο τόπος κατοικίας
 • Απλή φωτοτυπία Διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής
 • Παράβολο e-paravolo 18€ με τον κωδικό 2386 (ένα για τον κάθε μελλόνυμφο) 
 • Αναγγελία του γάμου σας σε ημερήσια εφημερίδα της πόλης

Στην εφημερίδα θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Τα ονοματεπώνυμα σας
 • Τα ονοματεπώνυμα & πατρώνυμα των γονιών σας
 • Ο τόπος κατοικίας σας
 • Ο τόπος που θα τελεστεί ο γάμος (χωρίς ημερομηνία τέλεσης)

Θα χρειαστείτε 2 αντίτυπα της ημερήσιας εφημερίδας (ένα για τον κάθε μελόνυμφο)

 • Καλό είναι να πάρετε 3 αντίτυπα ή βγάλτε φωτοτυπία. Για να κρατήσετε το 1 για ενθύμιο

Η άδεια γάμου εκδίδεται 7 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της αναγγελίας του γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για 6 μήνες.

 • Κοινή αίτηση μελλόνυμφων εφόσον παραλάβετε τις άδειες του γάμου σας, στη συνέχεια θα καταθέσετε σε κοινή αίτηση στον Δήμο, στην οποία θα ζητάτε την τέλεση του Πολιτικού γάμου σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπου όπου θα πραγματοποιηθεί.
 1. Σημειώσεις
  1. Μπορείτε να παντρευτείτε οπουδήποτε έχετε ονειρευτεί, αρκεί ο (αντι) Δήμαρχος να είναι σύμφωνος με τον χρόνο και τον τόπο.
  1. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
 2. Σε περίπτωση χηρείας, η Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη.
 3. Οι μελλόνυμφοι μπορούν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μια μέρα πριν τις άδειες γάμου
 4. Κατά την τέλεση του Πολιτικού γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να έχει έναν μάρτυρα άνω των 18 χρονών και έναν συγγενή (με τις ταυτότητες τους)
 5. Οι Βέρες & τα στέφανα δεν είναι απαραίτητα για τον Πολιτικό γάμο, άλλα ειδικά οι βέρες καλό είναι να υπάρχουν που θα «συνδέονται» με αυτό το χαρμόσυνο γεγονός
 6. Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του Πολιτικού γάμου
 7. Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

* Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αλλοδαπών αρχών πρέπει να είναι πρωτότυπα -πρόσφατης έκδοσης, και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από Έλληνα δικηγόρο ή από την Ελληνική Πρεσβεία στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος ή συνημμένα με πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα ως μεταφραστικά βοηθήματα για τις χώρες της Ε.Ε.. 

*Για τις χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται η επικύρωση με την σφραγίδα Apostille.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982

 1. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Έλληνες/ίδες που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό θα απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60 – Αθήνα).
Οι Έλληνες/ίδες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπουλη, στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάϊρο θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου.

 • Η άδεια γάμου για το μελλόνυμφο ζευγάρι εκδίδεται από το Δήμο που είναι δημότης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας και δηλώνεται ότι: «α) δεν υπάρχουν κωλύματα σύμφωνα με τα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, και β) ο  βαθμός γάμου».
 •  Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για την παραλαβή της άδειας γάμου.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τρία ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπο Ελληνικό Προξενείο.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο 

Θα χρειαστείτε να βγάλετε απλή φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου και να έχετε μαζί σας το πρωτότυπο έγγραφο

 • Αναγγελία του γάμου σας σε ημερήσια εφημερίδα της πόλης

Στην εφημερίδα θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Τα ονοματεπώνυμα σας
 • Τα ονοματεπώνυμα & πατρώνυμα των γονιών σας
 • Ο τόπος κατοικίας σας
 • Ο τόπος που θα τελεστεί ο γάμος (χωρίς ημερομηνία τέλεσης)

Θα χρειαστείτε 2 αντίτυπα της ημερήσιας εφημερίδας (ένα για τον κάθε μελλόνυμφο)

 • Καλό είναι να πάρετε 3 αντίτυπα ή βγάλτε φωτοτυπία. Για να κρατήσετε το 1 για ενθύμιο

Η άδεια γάμου εκδίδεται 7 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της αναγγελίας του γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για 6 μήνες.

 1. Κοινή αίτηση μελλόνυμφων εφόσον παραλάβετε τις άδειες του γάμου σας, στη συνέχεια θα καταθέσετε σε κοινή αίτηση στον Δήμο, στην οποία θα ζητάτε την τέλεση του Πολιτικού γάμου σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπου όπου θα πραγματοποιηθεί.
 1. Σημειώσεις
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
 3. Σε περίπτωση χηρείας, η Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου – εάν χρειάζεται επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη.
 4. Οι μελλόνυμφοι μπορούν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μια μέρα πριν τις άδειες γάμου
 5. Κατά την τέλεση του Πολιτικού γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να έχει έναν μάρτυρα άνω των 18 χρονών και έναν συγγενή (με τις ταυτότητες τους)
 6. Οι Βέρες & τα στέφανα δεν είναι απαραίτητα για τον Πολιτικό γάμο, άλλα ειδικά οι βέρες καλό είναι να υπάρχουν που θα «συνδέονται» με αυτό το χαρμόσυνο γεγονός
 7. Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του Πολιτικού γάμου
 8. Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δύο αλλοδαποί υπήκοοι που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα και επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους, άδεια γάμου.
Δεν δίνεται άδεια γάμου, απλώς γίνεται τέλεση του γάμου.

 1. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

 • Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη.
 • Διαβατήριο 

Θα χρειαστείτε να βγάλετε απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου και να έχετε μαζί σας το πρωτότυπο έγγραφο

 • Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
 • Παράβολο υπέρ του Δήμου
 • Σημειώσεις
 • Οι μελλόνυμφοι μπορούν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μια μέρα πριν τις άδειες γάμου
 • Κατά την τέλεση του Πολιτικού γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να έχει έναν μάρτυρα άνω των 18 χρονών και έναν συγγενή (με τις ταυτότητες τους)
 • Οι Βέρες & τα στέφανα δεν είναι απαραίτητα για τον Πολιτικό γάμο, άλλα ειδικά οι βέρες καλό είναι να υπάρχουν που θα «συνδέονται» με αυτό το χαρμόσυνο γεγονός

Related Posts